Vyplněním a odesláním kteréhokoli kontaktního, objednávkového nebo registračního formuláře na webu www.saverbrik.cz vyjadřujete souhlas s využitím vašich osobních údajů v rozsahu jméno, telefon, email, obec, společnost. S osobními údaji zacházíme podle směrnice EU – GDPR (pravidel pro zpracovávání osobních údajů) a uchováváme je po nezbytně nutnou dobu za účelem vypracování nabídky, zodpovězení vašeho dotazu či registraci k zasílání obchodních sdělení. Údaje jsou zpracovávány manuálně i elektronicky v rozsahu osobních údajů předaných prostřednictvím výše uvedených formulářů.

Správcem se rozumí společnost CZ BRIK, s.r.o. (se sídlem 5. května 980, Turnov, dále jen „společnost“) jako provozovatel webu www.saverbrik.cz.

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům a další práva podle GDPR směrnice. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento souhlas může být kdykoli bezplatně na adrese správce odvolán.

Zároveň vyjadřujete souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelu výše uvedenému zpracovávány pracovníky společnosti a také prostřednictvím 3. osob pověřených správcem.